Zoe Pang
Catherine Wang
Nicole Yin
Demmy Young
Ann Shu
Vanny Lee

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu

Main Categories

Structural steel
cuộn dây thép không gỉ
ống thép
tấm thép

Angle Steel

410,00 US$ - 580,29 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
513,00 US$ - 531,00 US$/Tấn hệ mét
25 Tấn hệ mét(Min. Order)
410,25 US$ - 580,00 US$/Tấn hệ mét
1.0 Tấn hệ mét(Min. Order)
516,00 US$ - 525,00 US$/Tấn
25 Tấn(Min. Order)
600,00 US$ - 739,00 US$/Tấn hệ mét
25 Tấn hệ mét(Min. Order)